YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

O Bibliotece » Działy WiMBP » Dział Zbiorów Regionalnych

DZIAŁ ZBIORÓW REGIONALNYCH - EUROREGIONALNY OŚRODEK BADAŃ

Kierownik: mgr Grażyna Kostkiewicz-Górska

Adres: ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich)

Telefon: 95 727 70 71

E-mail: dzr@wimbp.gorzow.pl

             dzr.czytelnia@wimbp.gorzow.pl

 

Czynny: poniedziałek - piątek 10.00 - 19.00

sobota 10.00 - 15.00

 

Zakres działania:

  • pozyskuje i gromadzi wszelkie publikacje związane z regionem, obecnie terenem północnej części województwa lubuskiego, a historycznie terenem Nowej Marchii z Ziemią Torzymską, terenem Ziemi Lubuskiej, Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Posiada w swoich zbiorach ponad 5 tys. książek, w większości są to polskie wydawnictwa powojenne jak również wydawnictwa niemieckie głównie z XIX i pierwszej połowy XX wieku oraz wydane współcześnie. Na uwagę zasługuje komplet wydawnictw Towarzystwa Historii Nowej Marchii (Verein für Geschichte der Neumark),
  • opracowuje bibliografię regionalną,
  • udziela informacji dotyczących regionu (bezpośrednio, telefonicznie i korespondencyjnie),
  • współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w regionie, w kraju i za granicą, wzbogacając i uzupełniając zbiory regionalne,
  • udostępnia w Czytelni Regionalnej (tylko na miejscu) książki, czasopisma oraz dokumenty życia społecznego,
  • popularyzuje historię i kulturę regionu poprzez organizowanie sesji naukowych  ph. „Nowa Marchia - prowincja zapomniana - Ziemia Lubuska - wspólne korzenie”, spotkań autorskich, wystaw oraz promocji wydawnictw regionalnych,
  • redaguje Zeszyty Naukowe „Nowa Marchia - prowincja zapomniana - Ziemia Lubuska - wspólne korzenie” oraz wydawnictwa publikowane w serii Z DZIEJÓW REGIONU LUBUSKIEGO.

SEKCJA DOKUMENTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO


SEKCJA ETNOLINGWISTYCZNA