YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Aktualności


Witnickie pocztówki wkrótce trafią do Biblioteki Cyfrowej WiMBP w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu „Stworzenie infrastruktury i digitalizacja regionaliów” (dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ oraz Samorządu Województwa Lubuskiego)uruchomiłabibliotekę cyfrową. Umieszcza się w niej zdigitalizowane, zaopatrzone w metadane historyczne zbiory biblioteczne (w tym pocztówki przedwojennego Gorzowa /Landsbergu an der Warthe  oraz nowomarchijskich miejscowości) i udostępnia wersję cyfrową szerokim rzeszom internautów w serwisie internetowym http://dlibra.wimbp.gorzow.pl.

W ramach pozyskiwania zabytkowych regionaliów spoza własnych zasobów WiMBP w Gorzowie Wlkp. zawarła umowę licencyjną z Miejską Biblioteką Publiczną w Witnicy, od której otrzymała skany 300 pocztówek sprzed 1945 r. przedstawiających ówczesną Witnicę (Vietz) i okoliczne wsie. Kolekcja należała do Towarzystwa Przyjaciół Witnicy. Przez kilkadziesiąt lat zgromadził ją wieloletni prezes TPW historyk regionalista Zbigniew Czarnuch (kilkanaście pocztówek stanowi jego prywatną darowiznę). Trzy, przedstawiające wieś Dąbroszyn, przekazał jej mieszkaniec Bartłomiej Miszkiel.

Najstarsze w zbiorze – barwne chromolitografie z końca XIX w. – ukazują najbardziej reprezentacyjne obiekty w mieście. Część z nich już nie istnieje, np. spalone w 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej: ratusz, hotel Vietzer Hof, dwór Radorf i in. Interesujące są również widoki niepozornych obiektów, m.in. domu mistrza krawieckiego Karla Schulza, mieszkańca wsi Scharnhorst (od 1935 r. w granicach Witnicy). Do skanów dołączono opracowanie sporządzone przez dyrektora MBP w Witnicy Władysława Wróblewskiego, który konsultował najtrudniejsze „przypadki” z twórcą zbioru – Zbigniewem Czarnuchem.

Nową kolekcję biblioteki cyfrowej noszącą tytuł „Zasoby instytucji współpracujących z BC WiMBP w Gorzowie Wlkp. – MBP w Witnicy” planuje się zrealizować do końca 2017 r.

 

Małgorzata Barczyńska-Kowańdy