NAJNOWSZE badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego: materiały z konferencji naukowej 50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, 19-20 września 2002 roku

 
 
 
NAJNOWSZE
 
NAJNOWSZE badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego: materiały z konferencji naukowej 50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, 19-20 września 2002 roku / red. Genowefa Horoszko. – Szczecin: Muzeum Narodowe, 2004. – 264, [1] s., 38 s. tabl. : il. (w tym kolor.), faks., fot., mapy, portr. – (Biblioteka Naukowa Muzeum Narodowego w Szczecinie. Historia i Kultura Materialna)

 
 
 
Materiały z konferencji – “50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie”
 
Spis treści:
 
NUMIZMATYKA 1. Genowefa Horoszko
 
Pięćdziesięciolecie Działu Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
 
2. Mariusz Mielczarek
 
Monety greckie wybite przed końcem I w. p.n.e. znalezione nad Bałtykiem.
 
3. Renata Ciołek
 
Monety rzymskie na terenach zajmowanych przez ludność grupy dębczyńskiej
 
4. Jerzy Piniński
 
Monety czeskie i morawskie na Pomorzu we wczesnym średniowieczu.
 
5. Tadeusz Szczurek
 
Obieg monety zachodniopomorskiej na terenie Brandenburgii w okresie askańskim (ok. 1157-1319).
 
6. Borys Paszkiewicz
 
Brakteaty z Lęborka: nowy rozdział mennictwa pomorskiego.
 
7. Genowefa Horoszko
 
Problem atrybucji witenów trzebiatowskich w numizmatyce polskiej.
 
8. Joachim Krüger
 
Die herzogliche Münzstätte in Köslin – ein Beitrag zur landecherrlichen Münzprägung in Pommern.
 
9. Mieszko Pawłowski
 
Monety zachodniopomorskie w zbiorach Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie.
 
10. Radosław Gaziński
 
Źródła archiwalne do mennictwa i stosunków monetarnych na Pomorzu w Archiwum Państwowym w Szczecinie.
 
KOMUNIKATY
 
11. Agnieszka Murawska
 
Monety zachodniopomorskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
12. Dorota Ciecholewska
 
Zachodniopomorskie monety w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
 
13. Barbara Idzikowska
 
Monety Pomorza Zachodniego w Muzeum Narodowym w Warszawie.
 
14. Barbara Mielniczuk
 
Monety zachodniopomorskie w zbiorach Muzeum w Koszalinie.
 
15. Maria Danuta Wołągiewicz, Ludmiła Zajdel-Szczyrska
 
Materiały do polskiej bibliografii numizmatyki Pomorza Zachodniego za lata 1945-2003.
 
SFRAGISTYKA
 
16. Kazimierz Bobowski
 
Symbolika religijna i kościelna w ikonografii pieczęci miast Pomorza Zachodniego.
 
17. Bogdan Bobowski
 
Motywy gospodarcze na pieczęciach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Goleniowa.
 
18. Dariusz Wybranowski
 
Wizerunek rycerski na pieczęciach książąt zachodniopomorskich, rugijskich i gdańskich.
 
19. Ralf-Gunnar Werlich
 
Die Umgestaltung der pommerschen Herzogswappen um 1500 und ihre Zusammenstellung in einem neunfeldingen Schild.
 
20. Krzysztof Filipow
 
Ordery gen. Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie.
 
21. Mieszko Pawłowski
 
Materiały do polskiej bibliografii sfragistyki i heraldyki Pomorza Zachodniego za lata 1945-2003.