Muzyczna zabawa z gumą sensoryczną – warsztaty animacyjne dla bibliotekarek

zdjęcie grupowe – grupa bibliotekarek pozuje do zdjęcia z gumą animacyjną.

Dzielenie się doświadczeniem, dobrą praktyką oraz metodami
i formami pracy w bibliotece publicznej – taki był cel warsztatów zorganizowanych 17.04.2024r. w filii 4.

Podczas spotkania, obecne bibliotekarki dowiedziały się  jakie zastosowanie
w pracy z  czytelnikami może mieć guma sensoryczna oraz poznały  zabawy muzyczno-ruchowe z jej wykorzystaniem. Guma animacyjna jest doskonałym narzędziem do organizacji zabaw w grupie. Szczególnie polecana jest bibliotekarzom , opiekunom i animatorom jako doskonała pomoc dydaktyczna. Jej wszechstronność sprawia, że sprawdzi się zarówno przy małych, jak
i większych grupach , inspirując kreatywność i zachęcając do ekspresji ruchowej
i integracji.
Spotkanie w filii 4 było również świetną okazją do wymiany doświadczeń
i spostrzeżeń na gruncie zawodowym.

Magda, Marcelina i Ania z fili 4 dziękują uczestniczkom warsztatów ( Izie, Patrycji, Ani F., Natalii , Marcie, Magdzie K. ) za współtworzenie wspaniałej atmosfery spotkania i widowiskowych układów tanecznych.