Życie literackie w regionie

„Życie literackie w regionie” – pod takim hasłem odbyła się wizyta studentów pierwszego roku komunikacji medialnej AJP w Bibliotece Herberta.

Swoje pierwsze kroki w odkrywaniu dorobku regionalnego rozpoczęli od zwiedzania willi Lehmanna. Dzięki panu Kazimierzowi Ligockiemu, pracownikowi digitalizacji oraz twórcy Gorzowskiej Encyklopedii Multimedialnej, poznali nie tylko historię zabytkowej budowli, ale również ciekawostki z życia jej dawnych mieszkańców. Bibliotekarz zwrócił ich uwagę na secesyjne detale wystroju, elementy zdobienia pomieszczeń. Dzięki temu mieli okazję dowiedzieć się, czym jest np. kurdyban, dlaczego wewnątrz znajduje się latarnia, a nawet jak funkcjonował ówczesny system ogrzewania centralnego.

Przechadzając się po kolejnych zakamarkach wilii, natrafili na pokoje poświęcone życiu i twórczości Papuszy oraz Christy Wolf. Historia życia pisarek wysłuchana została z dużym zainteresowaniem, a zgromadzone zbiory dotyczące postaci częściowo te fakty zobrazowały.

Ostatnim punktem w architektonicznej perełce Biblioteki była Galeria Twórców Regionalnych. Zapoznanie się ze sztuką tworzoną przez rodzimych artystów zrodziło wiele ciekawych pytań.

Następna część zwiedzania obejmowała Dział Zbiorów Regionalnych oraz Dział Informacyjno-Bibliograficzny. To właśnie tutejsze zbiory są największą kopalnią wiedzy o twórcach naszego regionu, a także dziełach dotyczących historii całej Ziemi Lubuskiej. Zarówno kustosz Magdalena Matuszewska, jak i starszy kustosz Danuta Zielińska, pracujące w danych agendach, bardzo wyczerpująco przedstawiły dorobek literacki regionu. Dzięki temu studenci mieli okazję usłyszeć o takich pisarzach i poetach jak m.in. Kazimierz Furman, Zdzisław Morawski, Przemysław Piotrowski, Natalia Haczek.

Szczególną uwagę poświęcono dziejom Gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich i jego pierwszemu prezesowi śp. Ireneuszowi Krzysztofowi Szmidtowi. Jego wkład w rozwój warsztatu literackiego młodych pokoleń gorzowian oraz życie kulturalne miasta jest nieoceniony.

Goście dowiedzieli się, że biblioteka to nie tylko gromadzenie, udostępnianie zbiorów, działalność kulturalna, ale także miejsce gdzie odbywa się cały proces wydawniczy. W dorobku gorzowskiej książnicy można wymienić takie tytuły jak: zeszyty naukowe Nowa Marchia, Pegaz Lubuski, Bibliotekarz Gorzowski, Biblia Ekumeniczna, Nasze losy, Bajdurki Gorzowskie.

Studenci przyznali, że dzięki tej wizycie ich dotychczasowa wiedza na temat życia literackiego regionu, jak i samej działalności Biblioteki Herberta, wzrosła o bardzo potrzebne wiadomości oraz atrakcyjne ciekawostki.

Emilia Mioduszewska