Zeszyty Naukowe nr 9

Ukazał się dziewiąty numer Zeszytów Naukowych „Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana – Ziemia Lubuska – Wspólne Korzenie” wydanych nakładem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Publikacja zawiera materiały z sesji naukowych zorganizowanych w latach 2008 – 2011 przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie ze Stiftung Brandenburg w Fürstenwalde.

 

zeszyt_9.pdf
 

 

 

Spis treści:

Edward Jaworski: Wstęp / Vorwort
Barbara Bielinis-Kopeć:  Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego – problematyka ochrony konserwatorskiej /  Schlösser, Gutshäuser und Paläste der Woiwodschaft Lebus – Fragen des Denkmalschutzes

Friedrich Adolph Frhr. von Dellingshausen: Zakon joannitów w Nowej Marchii / Der Johanniterorden und Die Neumark

Stefan Hartmann: Tajne Archiwum Państwowe Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego w Berlinie-Dahlem. Dzieje, zadania i struktura zasobu. Informacja dla użytkowników polskich / Das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem. Geschichte, Aufgaben und die Struktur des FondsEine Information für die polnischen Benutzer  

Andrzej Kirmiel: Żydowskie ślady na Ziemi Lubuskiej / Jüdische Spuren im Lebuser Land  

Jan Musekamp: Kolej Wschodnia na przestrzeni dziejów. Podróż z Berlina do Królewca / Ostbahn und Grenzüberschreitung

Grzegorz Podruczny, Jakub Wrzosek: Odwrót przez Dworskie Łęgi – jeden z epizodów bitwy pod Sarbinowem stoczonej 25 sierpnia 1758 roku w świetle przekazów historycznych i badań archeologicznych / Rückzug über das Hofbruch – eine der Episoden der Schlacht bei Zorndorf am 25. August 1758 im Lichte historischen Überlieferungen und archäologischen Forschungen

Ewa Syska: Przeszłość i przyszłość badań nad źródłami do dziejów Nowej Marchii w średniowieczu (do 1373 r.) / Zukunft und Vergangenheit der Forschungen an den Quellen zur mittelalterlichen Geschichte der Neumark (bis 1373)

Martin Andre Völker: Historia medycyny Nowej Marchii – ludzie i miejsca / Personen und Orte der neumärkischen Medizingeschichte  

Jerzy Zysnarski: Ile Pauckscha w Ursusie? Przyczynki do biografii Hermanna Pauckscha i dziejów jego fabryki / Was blieb von Paucksch bei Ursus? Beitrag zur Biographie von Hermann Paucksch und zur Geschichte seiner Fabrik

 

Publikacja została sfinansowana ze środków Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pro Europa Viadrina w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.