Zeszyty Naukowe nr 8

Ukazał się ósmy numer Zeszytów Naukowych "Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie". Zeszyt powstał się dzięki sfinansowaniu całego projektu z budżetu Gorzowa Wlkp. w ramach obchodów jubileuszu miasta. Ósmy numer zawiera materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. i Urząd Miasta Gorzowa wspólnie z Stiftung Brandenburg w Fürstenwalde w ramach obchodów jubileuszowych. Sesja miała miejsce 28 września 2007 roku. Autorami wykładów i tekstów są:  
   

okładka – zeszyty naukowe nr 8.jpg

zeszyt_8.pdf


   
Edward Rymar:  
Znaczenie Gorzowa w średniowiecznej Nowej Marchii;  
   
Klaus Zernack:  
Gorzów Wielkopolski – Landsberg a.d. Warthe. Drogowskazy niemieckopolskiej historii;  
   
Stanisław Sinkowski:  
Wstępne wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na terenie budowy  
gmachu biblioteki w Gorzowie Wielkopolskim;  
   
Grzegorz Podręczny:  
Fortyfikacje Gorzowa Wielkopolskiego na przełomie XVII i XVIII wieku  
w świetle materiałów archiwalnych;  
   
Radosław Skrycki:  
Rozwój przestrzenny Gorzowa (do 1945 r.) w świetle źródeł kartograficznych;  
   
Juliusz Sikorski:  
Kościoły i związki wyznaniowe w dziejach miasta Landsberg/Gorzów;  
   
Gerhard Weiduschat:  
Miesiące rozstrzygnięć. Wybory w Landsbergu nad Wartą w latach 1932 i 1933;  
   
Dieter Ehrhardt:  
Landsberg an der Warthe w latach 1939-1945;  
   
Dariusz Aleksander Rymar:  
Początki i rozwój gorzowskiej opozycji w latach 1976-1981;  
   
   
Zeszyty Naukowe redaguje zespół w składzie: Edward Jaworski – redaktor naczelny, Grażyna Kostkiewicz-Górska – sekretarz redakcji, Błażej Sjkaziński, Beata Patrycja Klary, Anna Sokółka, Danuta Zielińska – korekta tekstu, Grzegorz Kowalski, Dariusz Barański – przekład, Zbigniew Olchowik – projekt okładki, Sebastian Wróblewski – skład i opracowanie graficzne.