Zeszyty Naukowe Nr 7

Ukazał się siódmy numer Zeszytów Naukowych "Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie" wydawanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. Zawiera materiały z sesji naukowych organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Stiftung Brandenburg w Fürstenwalde od czerwca 2006 r. do lutego 2007 r.

 

okładka – zeszyty naukowe nr 7.jpg

Zeszyt_7.pdf


   
Radosław Gaziński – Z dziejów gospodarczych Gorzowa w XVIII wieku  
Błażej Skaziński – Architektura sakralna na terenie północnej części województwa lubuskiego  
Przemysław Kołosowski – Z badań nad siedzibami templariuszy na ziemiach pogranicza wielkopolsko – pomorsko – lubusko – brandenburskiego  
Radosław Skrycki – Obraz Nowej Marchii w kartografii nowożytnej 1406-1773  
Jerzy Sygnecki – Kościół ewangelicki w Gorzowie w latach 1933-1945 (ruch oporu)  
Paweł Rychterski – Fort Sarbinowo – znaczące dzieło Kostrzyńskiej Twierdzy Pierścieniowej. Położenie, przeznaczenie i budowa

 

 
Zeszyty Naukowe redaguje zespół w składzie: Edward Jaworski – redaktor naczelny, Grażyna Kostkiewicz-Górska – sekretarz redakcji, Renata Ochwat – korekta tekstu, Grzegorz Kowalski – przekład, Zbigniew Olchowik – projekt okładki, Sebastian Wróblewski – opracowanie graficzne i skład komputerowy.

 

 
Zeszyty Naukowe są dostępne w Oddziale Zbiorów Regionalnych WiMBP przy ul. Sikorskiego 107