ZESZYTY NAUKOWE NR 3

Ukazał się trzeci numer Zeszytów Naukowych "Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie" wydawanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. Zeszyty zawierają teksty wykładów wygłaszanych podczas sesji naukowych pod tym samym tytułem:

 

okładka – zeszyty naukowe nr 3.jpg

zeszyt_3.pdf

 
   
Dariusz A. Rymar: Życie polityczne w Gorzowie w latach 1945-1948;  
Reinhardt Schmook: Kształtowanie władzy w epoce renesansu na przykładzie margrabiego Jana Brandenburskiego – Jana z Kostrzyna;  
Witold Pronobis: Fryderyk Wielki w ocenach polskich historyków;  
Ralf Gebuhr: Myślibórz i Kostrzyn – decyzja margrabiego Jana w sprawie nowej miejscowości centralnej (nowej siedziby);  
Jarosław Jarzewicz: Architektura gotyckiej katedry w Gorzowie;  
Winfried Schich: Lokacje miast margrabiów w Nowej Marchii: początki pod panowaniem Jana I i Ottona III.  
Zeszyty Naukowe redaguje zespół w składzie: Edward Jaworski- redaktor naczelny, Grażyna Kostkiewicz-Górska – sekretarz redakcji, Renata Ochwat – korekta tekstu, Anna Sokółka- korekta bibliograficzna, tłumaczenie: Grzegorz Kowalski – Ch. Gahlbeck, Robert Piotrowski – A. Volkmann, D. Handt, Maria Ewert-Krzemieniewska – wstęp, Sebastian Wróblewski – opracowanie i skład komputerowy.  
Zeszyty są do nabycia w Oddziale Zbiorów Regionalnych WiMBP przy ul. Sikorskiego 107.