22.06.2022

Zarządzanie biblioteką – szkolenie

W ramach współpracy z siecią regionalną „Bumerang”, skupiającą bibliotekarzy bezpośrednio zarządzających bibliotekami publicznymi północnej części województwa lubuskiego, Dział Instrukcyjno-Metodyczny gorzowskiej Biblioteki Wojewódzkiej zorganizował szkolenie „Zarządzanie biblioteką publiczną – zagadnienia prawno-organizacyjne”. Odbyło się ono 22 czerwca 2022 roku. Trwało blisko 6 godzin, a udział w nim wzięło 18 bibliotekarzy z bibliotek gminnych oraz instruktorzy DIM. Szkolenie prowadził Paweł Kamiński, doświadczony menedżer kultury, absolwent m.in. Szkoły Trenerskiej STOP i Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Spotkanie odbyło się dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu „Nie siedź – sieciuj!”. Odpowiadało ono na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów bibliotek gminnych i osoby bezpośrednio nimi zarządzające wyrażone we wcześniejszej ankiecie. Wynikiem przeprowadzonych badań była chęć poszerzenia oraz uaktualnienie świadomości i wiedzy prowadzenia biblioteki, a także relacje między biblioteką a jednostką samorządu terytorialnego, która jest jej organizatorem. Podczas szkolenia wybrzmiało, że naciski organizatora na dyrektora biblioteki to niestety dość częsta sytuacja. Włodarze niejednokrotnie ingerują wbrew prawu w samodzielność funkcjonowania i odrębność biblioteki, dopuszczają się nawet do decydowania co można kupić do biblioteki, choćby takie rzeczy jak np. czajnik itp. Ingerowanie organizatora w proces zarządzania biblioteką jest karygodne, a jedyne kompetencje w tym kierunku ma dyrektor, który zarządza, reprezentuje i kieruje biblioteką na zewnątrz zgodnie z art. 17 ustawy o działalności kulturalnej. Zapomina się, że organizator i utworzona przez niego biblioteka, to równorzędne i odrębne podmioty posiadające osobowość prawną. Te i inne zagadnienia podczas spotkania wywołały ożywioną dyskusję, która prowadzona była również podczas przerw w tracie szkolenia. Po jego zakończeniu uczestnicy stwierdzili, że było ono bardzo potrzebne i wywołało w nich jeszcze większe chęci i determinację do sprawniejszego zarządzania biblioteką, celem którego jest korzystniejsze działanie na rzecz jej użytkowników i postrzeganie biblioteki w środowisku lokalnym jako wiodącej instytucji kultury w gminie.