Zaproszenie do udziału w konferencji “Ocalone, Utracone. Zbiory bibliotek publicznych ziem zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej”

Gorzów Wielkopolski, 5 stycznia 2023 roku

 

Szanowni Państwo,

wraz z Nowym Rokiem serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej zatytułowanej:

 

“Ocalone, Utracone. Zbiory bibliotek publicznych ziem zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej”

Gorzów Wielkopolski, 29 września 2023 r.

 

Problematyka strat wojennych zalicza się do ważnych zagadnień naukowych, ale również praktycznych w odniesieniu do działań restytucyjnych i poszukiwawczych. Tym niemniej tematy te rzadziej w takim wymiarze rozpatrywane są na tych obszarach, które do 1945 roku znajdowały się w Niemczech. W praktyce straty z tych obszarów (które nie były wprost stratami polskimi), zalicza się bardzo często do zagadnień adaptacji niemieckiego (obcego) dziedzictwa kulturowego i ewentualnych strat, relokacji już po 1945 roku. Tymczasem tereny te jeszcze w trakcie II wojny światowej podlegały wielu zjawiskom negatywnym, a wśród nich można wymienić również straty dóbr kultury, do których zaliczają się również straty zasobów bibliotecznych. Polska jako państwo przejmując te tereny, w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego stała się również właścicielem znajdującego się tu majątku. Jakkolwiek kwestie stosunków polsko-niemieckich stanowiły przeszkodę w jednoznacznej interpretacji tych zagadnień aż do 1990 roku, zagadnienie statutu majątku nie budzi wątpliwości prawników oraz historyków.

Konferencja jest skierowana do badaczy i praktyków zajmujących się stratami wojennymi i powojennymi bibliotek publicznych w zachodnie Polsce, problematyką relokacji, restytucji i rewindykacji ich zasobów, a także szeroko rozumianych zagadnień z zakresu ochrony bibliotecznego dziedzictwa kulturowego. Wymiana wiedzy i doświadczeń na tym polu ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie wiedzy na temat losów księgozbiorów publicznych na tym obszarze.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Po konferencji przewidziana jest publikacja, która zostanie wydana w 2024 roku w wydawnictwie punktowanym.

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów na adres: .img@.img..img..img">.img@.img..img..img, tel. 95 727 70 71

Termin nadesłania propozycji referatów i streszczeń: do 30 czerwca 2023 r.

Termin nadsyłania wygłoszonych referatów w formie tekstów: do 31 grudnia 2023 r.

Przewidywany czas wystąpienia: ok. 20 minut

Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim

Partner: Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział Gorzów Wielkopolski

 

Zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia