Z ekonomią na TY

W m-cu wrześniu zakończony został projekt “Z Ekonomią na TY”, współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Realizacja tego projektu rozpoczęta została w sierpniu b.r. wystawą poświęconą historii pieniądza ph. “Od muszelki do karty kredytowej”. Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności społeczno-zawodowej młodzieży, przybliżenie zagadnień związanych z zasadami rządzącymi wolnym rynkiem. Chcieliśmy pobudzić młodzież do kreatywności i aspiracji poznawczych oraz samodzielności.

 
 

Projekt był realizowany w pięciu modułach:

• I moduł – wspomniana wyżej wystawa oraz wykład o historii pieniądza

• II modułKrok po kroku zakładam własną firmę – wycieczki edukacyjne zakończone spotkaniem z przedsiębiorcami pod hasłem “A może własny biznes ?”

• III modułMam pomysł – jak zdobyć pieniądze na jego realizację ? – warsztaty ukazujące młodzieży sposoby pozyskiwania środków na działalność firmy, zakończone konkursem pt. “Z ekonomią na wesoło”

• IV modułGdzie i jak zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe ? – warsztaty uczące młodzież jak przygotować się do ubiegania o pracę, zakończone również konkursem “Grasz o staż”, gdzie nagrodą był jednodniowy staż w redakcji “Gazety Lubuskiej”

• V modułDlaczego warto być wolontariuszem ? – debata poświęcona wolontariatowi.

 
 

W realizacji projektu wzięło udział prawie 900 uczestników, odbyło się 6 wykładów, 12 uczestników projektu zadeklarowało przystąpienie do “Klubu Młodego Przedsiębiorcy”, który jest produktem finalnym w/w projektu.

 
 

30 września odbyła się uroczystość zakończenia, rozdane zostały nagrody oraz okolicznościowe zaświadczenia ukończenia zajęć edukacyjnych “Z Ekonomią na TY”.