Wystawa „Franz Stock – duszpasterz w piekle”

12 lutego 2019 r. Gorzowianie mieli okazję uczestniczyć w wernisażu wystawy „Franz Stock – duszpasterz w piekle” przygotowanej przez niemieckiego teologa, emerytowanego pastora kościoła ewangelickiego, Ericha Busse z Drezna, oraz posłuchać jego wykładu pt. „Franz Stock – ksiądz i człowiek w nieludzkim czasie”.

Wykład „Franz Stock – ksiądz i człowiek w nieludzkim czasie”

12 lutego 2019 r. Gorzowianie mieli okazję uczestniczyć w wernisażu wystawy „Franz Stock – duszpasterz w piekle” przygotowanej przez niemieckiego teologa, emerytowanego pastora kościoła ewangelickiego, Ericha Busse z Drezna, oraz posłuchać jego wykładu pt. „Franz Stock – ksiądz i człowiek w nieludzkim czasie”. Pastor Busse podkreślał wielką charyzmę katolickiego księdza, który swoim życiem i zaangażowaniem w dzieło pojednania między narodami pragnął przekonać ludzi, że możliwe jest przekraczanie nienawiści, wrogości i uprzedzeń – nawet w trudnym czasie wojny.

Franz Stock, jeden z pionierów porozumienia francusko-niemieckiego, urodził się 21 września 1904 r. w wielodzietnej rodzinie robotniczej. Od 1910 r. uczęszczał do katolickiej szkoły podstawowej. W latach 1926–1932 był studentem teologii katolickiej. Rozpoczął studia w Paderborn w Akademii Filozoficzno – Teologicznej. 12 marca 1932 r. został wyświęcony na kapłana. Był duszpasterzem francuskich i niemieckich jeńców wojennych oraz więźniów skazanych na śmierć. Zmarł 24 lutego 1948 r. W 2009 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny.

Pastor Erich Busse – współpracuje z Polakami od kilkudziesięciu lat. Mówi płynnie w języku polskim, którego nauczył się w celu nawiązywania osobistych kontaktów i wspierania wielu przedsięwzięć związanych z pojednaniem między sąsiadującymi narodami. Laureat wielu nagród, m.in. odznaczony „Missio Reconciliationis” (Misja Pojednania) za osiągnięcia na rzecz pojednania i porozumienia między narodami, przedstawicielami różnych kultur i środowisk ; wyróżniony Nagrodą im. św. Brata Alberta za działalność na rzecz pojednania polsko- -niemieckiego i zbliżenia katolicko-ewangelickiego.

M. Barczyńska-Kowańdy
Fot. K. Ligocki