Wystawa fotografii i pamiątek po Włodzimierzu Korsaku

Fotografie i pamiątki po Włodzimierzu Korsaku (w 45. rocznicę śmierci) - wystawa czynna od 20 września do 20 października 2018 r.

Gorzów Wielkopolski to miasto, z którym w latach 1945-1972 swoje życie związał Włodzimierz Korsak – leśnik, myśliwy, fotograf, pisarz, rysownik, wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Był jednym z pierwszych, którzy głosili konieczność ochrony środowiska, szczególnie lasu. Prekursor edukacji ekologicznej społeczeństwa, wielki obrońca dziedzictwa przyrodniczego Polski.

20 września 2018 r. dla upamiętnienia 45. rocznicy śmierci Włodzimierza Korsaka, nastąpi otwarcie wystawy fotografii Jego autorstwa oraz pamiątek związanych z wielkim orędownikiem ochrony przyrody.

Organizatorami wystawy są: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego i Okręgowa Rada Łowiecka w Gorzowie Wielkopolskim, Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej oddział gorzowski im. Włodzimierza Korsaka. Większość eksponatów pochodzi z kolekcji Henryka Leśniaka.

Fot. Zbigniew Olchowik

Patronat honorowy Prezydenta Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego
Jacka Wójcickiego

Patronat Honorowy nad wystawą objął dr inż. Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Patronat medialny

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy