Wykład Rolanda Semika

27 kwietnia 2021 roku gościliśmy w Książnicy Gorzowskiej w ramach kolejnego spotkania z cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana, Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” Rolanda Semika. P. Semik jako aktywista, społecznik i społeczny opiekun zabytków jest szczególnie zaangażowany w ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu słubickiego. W swoim wystąpieniu przybliżył szereg praktycznych informacji dotyczących funkcji społecznego opiekuna zabytków, a także przedstawił najważniejsze zabytki z terenów powiatu słubickiego.