Wykład prof. Roberta Rauze Rauzińskiego “Demografia Ziemi Lubuskiej po roku 1945 ze szczególnym uwzględnieniem regionu gorzowskiego”

4 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” Wykład wygłosił prof. Robert Rauziński – polski ekonomista, specjalizujący się w demografii, polityce społecznej i socjologii pracy; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Opolu, obecnie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji. Podczas wystąpienia pt. “Demografia Ziemi Lubuskiej po roku 1945 ze szczególnym uwzględnieniem regionu gorzowskiego” przedstawił uwarunkowania demograficzne w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów, miast i wsi. W Polsce zachodzą niekorzystne zmiany demograficzne. Polegają na spadku przyrostu naturalnego, braku zastępowalności pokoleń, nadmiernych migracjach zagranicznych i spadku zasobów pracy. Zmiany następują bardzo szybko, choć z różnym nasileniem w różnych województwach. Świadomość problemów jest jednak słaba.