Wykład dra Pawła Migdalskiego “Dziejopisowie – historycy – politycy?…”

Gościem grudniowego spotkania z cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”, które odbyło się 4 grudnia 2019 r., był dr Paweł Migdalski z Uniwersytetu Szczecińskiego, który wygłosił wykład pt. „Dziejopisowie – historycy – politycy? Wczesnośredniowieczne dzieje nie tylko ziem późniejszej Nowej Marchii w sporze polskiej i niemieckiej historiografii do 1945 r.”. Dr Paweł Migdalski dokonał analizy historiograficznej Słowiańszczyzny nadbałtyckiej, jak również – a może przede wszystkim – ziem Nowej Marchii, z perspektywy trzech historiografii. Autor bardzo dobrze orientuje się w historiografii i precyzyjnie podsumował poglądy oraz tezy poszczególnych badaczy, przytaczając mało znane fakty z dziejów badań m.in. grodu w Santoku. Pokazał również spory czy też punkty styczne między rozmaitymi historykami czy dziejopisami z Polski i Niemiec.