Wykład Cecylii Judek „ZBIGNIEW HERBERT. W stronę wartości”

Wykład Cecylii Judek w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

5 czerwca 2018 r., w ramach Gorzowskiej Herbertiady, w gmachu głównym WiMBP przy ul. Sikorskiego 107 z wykładem pt. „ZBIGNIEW HERBERT. W stronę wartości” wystąpiła Cecylia Judek – sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, laureatka tytułu Bibliotekarz Roku 2017, przyznawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Z wykształcenia polonistka, zawodowo – pracując jako bibliotekarz – zajmuje się gromadzeniem spuścizny literackiej osób związanych ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim. Jej misją jest popularyzacja literatury – twórców, dzieł i zjawisk – którą realizuje, występując z perfekcyjnie przygotowanymi i wygłaszanymi z pasją prelekcjami w szkołach i bibliotekach.

Prelegentkę i słuchaczy – w przeważającej części młodzież z gorzowskich szkół gimnazjalnych – przywitała pani dyrektor Marzena Wysocka. Temat wykładu nieprzypadkowy – nawiązuje do obchodzonego właśnie Roku Herbertowskiego. Ten wybitny poeta, dramaturg i eseista zdobył uznanie na całym świecie jako twórca liryki filozoficznej (tomy „Studium przedmiotu”, „Pan Cogito”), odwołującej się do tradycji kultury europejskiej i analizującej kondycję człowieka XX w., także jako autor esejów poświęconych kulturze i sztuce („Barbarzyńca w ogrodzie”) oraz dramatów.

Zbigniew Herbert w wykładzie Cecylii Judek został ukazany jako człowiek i twórca o niepowtarzalnej osobowości, uformowanej m.in. przez dom rodzinny, lata nauki i kształcące podróże. Autorka wykładu poprowadziła słuchaczy drogami życia i twórczości poety, przywołując te jej fragmenty, które dotykają wciąż aktualnych problemów moralnych i etycznych, zachęcając, by podobnie jak Herbertowski bohater – Pan Cogito – przyjąć aktywną postawę wobec świata, „wziąć życie w swoje ręce” i za wszelką cenę, nawet idąc pod prąd, dokonując trudnych wyborów, starać się godnie przeżyć życie. Aby dokonać właściwego wyboru, trzeba analizować, poznawać świat, ciągle poszukiwać trwałych wartości, a drogą ku temu jest czytanie (to zachęta skierowana głównie do młodzieży), lektura zarówno zawierającej moralne przesłanie twórczości Zbigniewa Herberta, jak i innych dzieł ze skarbnicy ludzkiej wiedzy.

Fot. Bogdan Bloch