02.06.2017

Ważniejsze dane statystyczne bibliotek publicznych województwa lubuskiego (część północna) w 2016 roku