16.04.2015

Ważniejsze dane statystyczne bibliotek publicznych województwa lubuskiego (część północna) w 2014 roku