W jakim kraju? – w polskiej ziemi

Spotkanie z młodzieżą w Ośrodku Biblioterapeutycznym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

Tu, gdzie jest nasz dom, twój i mój,

gdzie lasy są i rzeki nasze,

gdzie każdy ojciec szedł na bój,

gdzie Biały Orzeł na sztandarze.

Tadeusz Kubiak, Tu wszędzie jest Polska

 

27 marca 2018 r., w Ośrodku Biblioterapeutycznym odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach działań związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestnikami spotkania byli uczniowie z Zespołu Kształcenia nr 1 z Gorzowa Wielkopolskiego. Było to już ósme spotkanie pod hasłem „W jakim kraju? – w polskiej ziemi”. Celem zajęć edukacyjnych było przybliżenie uczestnikom historii Śląska, na terenie którego miały miejsce trzy konflikty zbrojne między ludnością polską i niemiecką. Uczestnicy wysłuchali opowiadania „To jest Śląsk – tu jest Polska!”, którego treść nawiązywała do powstań śląskich odbywających się podczas formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej. Ponadto uczniowie zapoznali się z dwoma wierszami: „Twój dom”, Wandy Chotomskiej oraz „Tu wszędzie jest Polska”, Tadeusza Kubiaka. Na zakończenie młodzież wykonała domki z pudełek kartonowych i kolorowego papieru.