Tydzień Bibliotek 2011

Wiersze polskich poetów 10 maja przedstawiły w konkursie recytatorskim przedszkolaki z grupy „Smerfy” Przedszkola Przyjaciół Przyrody nr 20. Młodzi artyści z wielkim przejęciem recytowali wybrane utwory. Tradycyjnie największym powodzeniem cieszyły się wiersze Jana Brzechwy. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i dyplomami.

Zgodnie z nazwą przedszkola dzieci ubrane w „firmowe” koszulki przyszły z transparentami i plakatami propagującymi ekologiczne zachowania, wykonały piosenki mówiące o konieczności troski o środowisko naturalne.