Szyfry i inne zagadki

12 sierpnia 2022 r. był ostatnim dniem zajęć ph. Wakacyjne rozmaitości – Przez dziurkę od klucza w Filii nr 11 z Detektywem Pozytywką i nie tylko. Uczestnicy  mieli dwuetapowe zadanie, ponieważ  tworzyli squishy tzw. maskotki psa bohatera, wcześniej szukając wybranej książki o czworonogu w bibliotece. Była również część kryptoanalityczna, gdzie młodzi detektywi łamali kod AtBasha jednego z utworów o Detektywie Pozytywce i jego przygodach. Najwięcej emocji  jednak wśród młodych tropicieli wzbudziło szukanie ukrytych książeczek z zadaniami w czytelni, ufundowanych przez Pole Golfowe – Zawarcie, za które serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękujemy również uczestnikom za udział, zaangażowanie, ciekawe pomysły oraz odkrywanie nowych czytelniczych wrażeń.

M. Kopowska