Szkolenie dla bibliotekarzy pt. „Otwarci na Różnorodność”

Szkolenie dla bibliotekarzy

W dniach 18 – 21 września 2018 r. odbędzie się szkolenie dla bibliotekarzy pt. „Otwarci na Różnorodność”.

Szkolenie „Otwarci na Różnorodność” przeznaczone jest dla bibliotekarzy bibliotek publicznych północnej części województwa lubuskiego. Ma na celu podniesienie ich kompetencji w zakresie podejmowania działań na rzecz realizacji idei „biblioteki każdego człowieka” – otwartej na dialog i różnorodność potrzeb jej użytkowników. Zakłada się, że bezpośrednim efektem szkolenia będzie większe niż do tej pory włączenie się bibliotek w działania na rzecz grup tzw. wykluczonych oraz poszerzenie oferty o usługi, które zachęcą do korzystania z niej różnych ludzi o różnych potrzebach i zainteresowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem tych odwiedzających biblioteki najrzadziej: mężczyzn, pracujących rodziców małych dzieci i nastolatków.

Szkolenie dofinansowano w ramach programu Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.