Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Filii nr 4

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu jest świętem obchodzonym corocznie 2 kwietnia .Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. W naszej bibliotece odbyło się spotkanie i pogadanka.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu jest świętem obchodzonym corocznie 2 kwietnia. Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. W naszej bibliotece odbyło się  spotkanie  i pogadanka. Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. Pomóżmy im zrealizować. Autyzm na całym świecie dotyka coraz większej grupy ludzi. W Europie żyje 5 milionów osób z autyzmem, dla których każda zmiana społecznej świadomości ma fundamentalne znaczenie. Osobom z autyzmem przysługuje szereg praw zgodnie z Kartą Praw Osób z Autyzmem przyjętą przez Parlament Europejski. Mimo tego, wiele osób z autyzmem nadal nie ma podstawowego dostępu do specjalistycznej diagnozy, terapii, edukacji, zatrudnienia i możliwości życia w społeczeństwie. Kolorem dominującym jest niebieski. Wszyscy uczestnicy na znak solidarności mieli przyklejone niebieskie serduszka.