Strzelce Krajeńskie: Każde dziecko zasługuje na książkę

Projekt „Każde dziecko zasługuje na książkę" realizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Promocja czytelnictwa 2018.

Projekt „Każde dziecko zasługuje na książkę” realizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Promocja czytelnictwa 2018.

Projekt skierowany był do wszystkich uczniów klas drugich (150 osób) szkół podstawowych z terenu gminy Strzelce Krajeńskie (miasto i wieś) i ich rodziców. Realizowany był we wrześniu i październiku br. W ramach zadania we wrześniu zorganizowano dla dzieci trzy spotkania autorskie z Joanną Wachowiak i Agnieszką Tyszką. Dla rodziców zorganizowano warsztaty prowadzone przez Maję Wilczewską, na których przedstawiono działania mające na celu wzmocnienie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek oraz ważnej roli rodziców w tym zadaniu. Dla rodziców przygotowano ulotki informujące jakie znaczenie ma dla dzieci czytanie. Druga część projektu odbyła się 18 i 19 października. Podczas spotkań czytelniczych dzieci otrzymały na własność książki, a słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku czytali im wybrane utwory. Uczestnicy projektu otrzymali zakładki wykonane przez Warsztat Terapii Zajęciowej.

Zakładamy, że zorganizowana przez Bibliotekę akcja promująca czytelnictwo spowoduje, że dzieci i ich rodzice staną się aktywnymi uczestnikami życia literackiego, a książka będzie ważnym elementem w ich życiu. W zadaniu niezbędny był udział rodziców, ponieważ to oni w decydującym stopniu mają wpływ na rozwój swoich dzieci. Mamy nadzieję, że w domu rodzinnym dzieci będą miały pozytywne wzorce i staną się aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt „Każde dziecko zasługuje na książkę" realizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Promocja czytelnictwa 2018.