Stolica Polski

Stolica Polski

Stolica Polski – tematem zajęć edukacyjno-plastycznych w Komnacie Ducha Bajducha Dnia 27 września o godz.16.00 w Filii nr 4 z okazji obchodów Roku Niepodległości odbyły się zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci. Uczestnicy w czasie zajęć korzystali  z materiałów bibliotecznych i stron internetowych. Z uzyskanych informacji czytelnicy dowiedzieli się, że w dziejach historii Polski było pięć Stolic Polski: Gniezno, Płock, Poznań, Kraków i do dzisiaj Warszawa. Dzieci wykonały pięć map Polski i na każdej z nich umieściły: miasto, godło, ważniejsze zabytki, a także daty od kiedy do kiedy miasto było Stolicą Polski.