Sprawozdanie z seminarium „Biblioteka wielozadaniowa – perspektywy i realia”

23 września 2021 roku odbyło się seminarium „Biblioteka wielozadaniowa – perspektywy i realia” zorganizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wielkopolskim w ramach obchodów 75-lecia Gorzowskiej Książnicy. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy wojewódzkich bibliotek publicznych, bibliotekarze reprezentujący różne typy gorzowskich bibliotek, placówek bibliotecznych północnej części województwa lubuskiego oraz pracownicy WiMBP w Gorzowie. Obszar tematyczny seminarium odnosił się do przyszłości bibliotek jako szeroko rozumianych instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem zawodu bibliotekarza i jego roli w przyszłości. Uczestnicy seminarium wysłuchali czterech wykładów.

Pierwszy referat, zatytułowany „Biblioteki w świecie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości” wygłosił Wojciech Cellary, profesor Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W swoim wystąpieniu profesor skupił się na omówieniu wpływu rozwoju nowoczesnych technologii na potencjalne zmiany w zasobach bibliotecznych (od książki drukowanej do rozwiązań cyfrowych) zgodne z potrzebami użytkowników bibliotek oraz na przeobrażenia zawodu bibliotekarza związane z pracą w cyberfizycznym świecie.

Postępującą dewaluację tradycyjnych zbiorów bibliotecznych zaznaczył również kolejny z prelegentów Roman Wojciechowski, specjalista ds. wdrażania nowych technologii i idei bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. W przygotowanym materiale Czemu, cieniu, odjeżdżasz [1] – czyli wróble Galaktyki” zaprezentował on „rolę biblioteki jako miejsca integracji i edukacji  w otoczeniu nowoczesnych mediów”.

Trzecie wystąpienie przygotował Paweł Braun, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi, który obejmując stanowisko w 2018 roku przeprowadził gruntowną reformę łódzkich bibliotek. Zostały one połączone w jedną placówkę z podległymi jej filiami, tworząc tym samym drugą po Warszawie, największa sieć biblioteczną w Polsce. W opracowaniu tematu „Rola i znaczenie aranżacji przestrzeni bibliotecznej w budowaniu oferty dla użytkowników” dyrektor Paweł Braun podał przykłady rozwiązań przestrzennych zastosowanych w poszczególnych placówkach bibliotecznych Łodzi będących miejscem integrującym lokalną społeczność.

Seminarium zamknęło wystąpienie Mariusza Szyszko, przedstawiciela Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą, która w swojej ofercie biblioteki otwartej doskonale łączy aspekty czytelnictwa w wielu dostępnych formach i formatach, rozwijania zainteresowań użytkowników we wszystkich grupach wiekowych oraz popularyzowania nowych trendów technologicznych. W referacie zatytułowanym „Rozwój pracowni nowych technologii w bibliotece na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą” referent skupił się na prezentacji świetnie wyposażonej Pracowni Robotyki MBP, której jest opiekunem. Prowadzi on  innowacyjne zajęcia z młodymi użytkownikami, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach budowania i programowania klocków Lego Wedo, Lego Mindstorms, projektowania i pracy drukarki 3D. Zachęca młodych czytelników do poznawania robotyki jako nauki technologii, inżynierii, matematyki, fizyki i informatyki.

 

 

Ewa Frąckowiak

 

[1]  Cytat w tytule artykułu pochodzi z wiersza Cypriana Kamila Norwida “Bema pamięci żałobny rapsod”.