Spotkanie z młodzieżą z okazji Dnia Niepodległości USA

Z okazji Dnia Niepodległości USA, 22 czerwca 2022 roku gościliśmy – podobnie jak w zeszły roku – w Szkole Podstawowej w Różankach. Tym razem tematem przewodnim spotkania były okoliczności, w jakich Stany Zjednoczone wywalczyły niezależność i stały się samodzielnym tworem państwowym w XVIII wieku. Młodzież miała okazję wysłuchać referatu pt. „Stanów Zjednoczonych droga do niepodległości” wzbogaconego prezentacją multimedialną, w tym filmami animowanymi i historycznymi, ale też żywo uczestniczyła w dyskusji. W ramach podsumowania przeprowadzony został konkurs wiedzy z nagrodami książkowymi i rzeczowymi ufundowanymi przez Departament Stanu USA. Spotkanie, przy wydatnej pomocy p. Agaty Samulskiej i Alicji Pokornej, przygotował koordynator programu Ameryka w Twojej Bibliotece, Grzegorz Urbanek.