Spotkania autorów i wydawców publikacji regionalnych

8 lutego 2019 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta po raz kolejny odbyły się doroczne „Spotkania autorów i wydawców publikacji regionalnych”.

8 lutego 2019 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta po raz kolejny odbyły się doroczne „Spotkania autorów i wydawców publikacji regionalnych”. Wydarzeniem poprzedzającym było inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej bibliotecznego czasopisma „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”.

Po raz piąty do gorzowskiej książnicy zjechali się autorzy i wydawcy książek, a więc osoby, które w rozmaity sposób przyczyniają się do popularyzacji wiedzy o regionie. Idea spotkań poświęconych regionalnemu piśmiennictwu wywodzi się z Witnicy, kojarzona jest bezdyskusyjnie z Żółtym Pałacykiem i Zbigniewem Czarnuchem, historykiem-regionalistą, inicjatorem i wieloletnim organizatorem tych zjazdów.

Tegoroczny zjazd autorów i wydawców poprzedziło inne ważne wydarzenie dla Biblioteki. Wychodząc naprzeciw wymogom formalnym stawianym czasopismom naukowym, podjęto działania zmierzające w kierunku dostosowania do tych wymogów periodyku „Nowa Marchia…”. Jednym z kroków było powołanie Rady Naukowej. W jej skład weszli: prof. dr hab. Tomasz Jurek, dr hab. Radosław Skrycki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Marceli Tureczek, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Joachim Zdrenka, Uniwersytet Zielonogórski, dr hab. Paweł A. Leszczyński, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża, dr hab. Beata Orłowska, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża, ks. dr hab. Robert R. Kufel, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze, dr hab. Grzegorz Podruczny, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dr Paweł Migdalski, Uniwersytet Szczeciński. Podczas piątkowego posiedzenia członkowie Rady dyskutowali nad nowym kształtem czasopisma oraz o perspektywach badań regionalnych w obliczu toczącego się procesu ewaluacji wydawnictw i czasopism naukowych.

Ciąg dalszy dyskusji o przyszłości badań regionalnych nastąpił już podczas spotkania wydawców i autorów. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: dr hab. Radosław Skrycki, dr hab. Grzegorz Podruczny, dr hab. Marceli Tureczek. Środowisko naukowe zostało poproszone o odpowiedzi na kilka pytań, m.in. jak zapatrują się na zmiany w szkolnictwie wyższym i czy wpłyną one na badania regionalne, jak powinna wyglądać współpraca między naukowcami a regionalistami w świetle tych zmian? Naukowcy, którzy są również autorami publikacji o charakterze regionalnym, potwierdzili, że nowa ustawa stawia warunki i skłania środowiska akademickie do weryfikacji wydawnictw, lecz nie powinna doprowadzić do całkowitego „rozdźwięku” pomiędzy naukowcami a regionalistami. Jak podkreślano, także podczas trwającej później otwartej dyskusji, jedni drugim są potrzebni i nie da się wypunktować „potrzeby serca”. Oznacza to, że i tak pozostaną naukowcy, którzy będą publikować w wydawnictwach regionalnych, bez względu na wymierne korzyści. – To tak, jakby ktoś chciałby pozbawić mnie tożsamości – mówił dr hab. M. Tureczek.

Kolejny punkt spotkania poprowadził Zbigniew Czarnuch. Zgromadzeni wysłuchali wykładu o regionalizmie z punktu widzenia osoby nie związanej ze środowiskiem akademickim. Później przystąpiono do prezentacji wydawnictw regionalnych. W tym roku ponad dwudziestu wystawców z bliższego i dalszego regionu opowiadało o ubiegłorocznych efektach swoich prac wydawniczych. Równolegle w holu Biblioteki toczył się długo wyczekiwany kiermasz książki regionalnej. Była to doskonała okazja do wymiany nie tyle książki, co doświadczeń, poglądów oraz snucia planów na przyszłość.

Katarzyna Sanocka-Tureczek