SILWEDEL Gustav Hermann

Urodził się 19.03.1877 r. w Wysokiej Gorzowskiej (Hohenwalde/Neumark), zmarł 10.05.1936 r. w Berlinie. Syn Gottlieba Silwedela i Albertine z.d. Lange. W wieku 16 lat przeprowadził się razem z rodzicami do Landsberga. Będąc kapelmistrzem rozwijał swe talenty, założył instytut, w którym nauczał młodych ludzi muzyki i gry na instrumentach muzycznych. W 1900 r. roku rozpoczął własną działalność wydawniczą jako „Hermann Silwedel – Musikalien-Verlag und -Druckerei”, tworząc liczne przedstawicielstwa handlowe w Europie.  
   
Był wszechstronnym kom­pozytorem i aranżerem, tworzył dla orkiestr dętych i symfonicznych, a także muzykę taneczną i popularną. Utwory skomponowane bądź zaaranżowane przez Hermanna Silwedela były umieszczane w programach koncertów muzycznych grywanych w tym czasie na terenie całych Niemiec. Właściciel wyposażył wydawnictwo w najnowocześniejsze maszyny drukarskie, które w roku 1925 (roku jubileuszu 25-lecia wydawnictwa) miało w swojej ofercie ponad 2000 dzieł. Wydawnictwo mieszczące się przy obecnej Zechowerstrasse 23 (ul. Warszawskiej) ze względu na konfigurację terenu nie mogło się rozwijać. Silwedel kupił nową działkę w Wieprzycach przy ul. Kostrzyńskiej (dawniej Wepritz – Landsberger Strasse 44) i w 1928 r. wybudował tu firmę i mieszkanie.  
Herman Silwedel 18 kwietnia 1901 r. poślubił Clarę Augustę Mittelstaedt, która urodziła mu dzieci równie uzdolnione muzycznie. Najstar­szy syn, Carl Hermann Silwedel, w latach dwudziestych wyjechał do USA, gdzie pracował jako organista i prowadził chóry. Drugi syn, Gerhard Gustaw Silwedel, po uzyskaniu gruntownego wykształcenia muzycznego był najsłynniejszym niemieckim wiolonczelistą. Utwory w jego aranżacji i wykonaniu uważane są w dzisiejszych czasach za klasykę gry na wiolonczeli. Trzeci syn, Kurt Julius Silwedel, przejął po ojcu wydawnictwo i odtworzył je po II wojnie w miejscowości Neuwied nad Renem, gdzie przez kilkadziesiąt lat wydawał albumy nutowe z utworami swojego ojca. Najmłodszy syn, Joachim, zmarł w wieku 15 lat. Śmierć syna była wielkim dramatem rodziny Silwedelów i jedną z przyczyn zmiany miejsca zamieszkania – z ul. Warszawskiej na ul. Kostrzyńską. Po przeprowadzce kompozytor odzyskał swoją energię i tak jak dawniej intensywnie pracował dążąc do stawianych sobie celów.  
Ostatnie lata jego życia przypadły na czas wzrostu znaczenia ruchu nazistowskiego. Silwedel opowiedział się za narodowymi socjalistami, komponując utwór dla oddziału SA „Standarte 48. voran”, wykonany przez 32 osobową orkiestrę pod jego kierownictwem w ogrodach restauracji „Victoriagarten”. Ta postawa kompozytora u schyłku życia w stosunku do całokształtu twórczości nie powinna przekreślać jego dokonań.  
Hermann Silwedel umarł nagle, mając 59 lat, pochowany został w rodzinnym grobowcu na Ewangelickim Cmentarzu Mariackim przy Friedebergerstrasse (ul. Walczaka) w Landsbergu. Po wojnieutwory Hermanna Silwedela znalazły się w repertuarach różnych orkiestr, w tym np. Orkiestry Reprezentacyjnej Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych. Zapomniany przez landsberczan i nieznany gorzowianom.