Sesja naukowa “Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie” – 15

29 października 2004 r. w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie przy ul. Sikorskiego 107 odbyła się kolejna sesja naukowa pod tytułem ” Kształtowanie się władzy w czasach renesansu na przykładzie margrabiego Jana z Kostrzyna”. Wykład wygłosił dr Reinhard Schmook, dyrektor Oderlandmuseum w Bad Freienwalde. Z wykształcenia etnograf, z racji działalności znawca historii terenów nadodrzańskich, autor licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii regionalnej.

 
Dr Schmock w swoim wykładzie w sposób zwięzły, precyzyjny i bardzo przystępny przedstawił sylwetkę margrabiego Jana. Wykład opierał się przede wszystkim o źródła niemieckie i dlatego też był pewnym novum dla polskich historyków. Zaletą tego wykładu było usystematyzowanie wiedzy o samym władcy, jak i mechanizmach politycznych tamtych czasów.