Sesja naukowa „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie” – 30

Dnia 28 marca 2006 r. w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się kolejne ze spotkań poświęconych historii Nowej Marchii. Tematem wykładu, który wygłosił

 
dr Andrzej Toczewski, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze było „Podziemie obozowe w Oflagu IIC Woldenberg w Dobiegniewie”.
 
 
 
Prof. dr Andrzej Toczewski, historyk, doktor nauk humanistycznych, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
 
Wcześniej był członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, dyrektorem Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu -Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Zielonej Górze, sekretarzem generalnym Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, przewodniczącym Komitetu Katyńskiego w Zielonej Górze, pełnił funkcję członka Rady do spraw Muzeów przy Ministrze Kultury oraz członka Rady Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. Przebywał na stypendiach naukowych Fundacji Armii Krajowej w Instytucie im. Gen. Sikorskiego w Londynie i rocznym stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku.
 
Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Muzeum Woldenberczyków (obozu jenieckiego Oflagu II C Woldenberg) w Dobiegniewie, a od 1995 roku jest redaktorem naczelnym rocznika „Studia Zielonogórskie”.
 
Napisał ponad 80 publikacji naukowych, m.in. książki: „Walki o przełamanie linii środkowej Odry w 1945 roku”, „Kostrzyn 1945”, „Międzyrzecki Rejon Umocniony” (pięć wydań). Redaktor wielu prac zbiorowych, posiada również duży dorobek publicystyczny.
 
Jego zainteresowania naukowe związane są z losami Polaków w czasie II wojny światowej, działaniami wojennymi w 1945 roku oraz muzealnictwem i tożsamością Ziemi Lubuskiej. Obecnie pracuje nad monografią „Konspiracja i ruch oporu jeńców polskich w obozach na terenie III Rzeszy”.