Sekcja Etnolingwistyczna

Gromadzimy i udostępniamy zbiory (głównie książki i czasopisma) związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, zamieszkałymi na terenie północnej części województwa lubuskiego: Łemkami, Ukraińcami, Romami, Tatarami, Niemcami, Żydami. Zbiory w języku polskim i w językach narodowych dotyczą historii i kultury poszczególnych społeczności. Spośród wydawnictw ciągłych wspomnieć warto o kompletach prasy: romskiej „RRrom-po-drom”, „Romano Atmo”, „Dialog”, „Taborska”, „Studia Romologica”, łemkowskiej i ukraińskiej „Watra”, „Biesiada”, „Nasze Słowo”, tatarskiej „Pamięć i trwanie”, „Życie tatarskie”, „Rocznik Tatarski”, niemieckiej „Heimatbatt”, „Viadrus”.