Sekcja Dokumentów Życia Społecznego

Gromadzimy dokumenty życia społecznego – druki dotyczące różnych przejawów życia współczesnego, rejestrujące bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne, polityczne i sportowe, a także odzwierciedlające wewnętrzną działalność organizacji, stowarzyszeń i instytucji w Gorzowie Wielkopolskim oraz z terenu województwa lubuskiego. Osobny zbiór stanowią dokumenty życia społecznego z XIX i początku XX w. dotyczące głównie działalności zakładów przemysłowych w dawnym Landsbergu.

Największą grupę zbiorów stanowią dokumenty obrazujące życie kulturalne, a szczególnie teatralia oraz dokumenty związane z działalnością muzeów, galerii i ośrodków kultury. Szczególnie cenne zbiory teatraliów dotyczą lat 60., kiedy kierownikiem literackim gorzowskiego teatru był Zbigniew Herbert.

Posiadamy liczne wydawnictwa organizacji społecznych i politycznych: statuty partii, deklaracje programowe, ulotki i biuletyny. Bogaty jest także zbiór czasopism i jednodniówek, a wśród nich czasopisma „drugiego obiegu” z lat 1981-1989 z Gorzowa oraz byłego województwa gorzowskiego. Duży zbiór dotyczy także turystyki, głównie są to przewodniki, informatory, foldery, mapy, kalendarze imprez turystycznych.