Sala Papuszy

Sala Papuszy

Sala poświęcona Bronisławie Wajs „Papuszy”, cygańskiej poetce związanej z Gorzowem w latach 1953-1981, została otwarta 7 czerwca 2017 r. na pierwszym piętrze wilii Hansa Lehmanna. Wśród zgromadzonych pamiątek związanych z „Papuszą” znalazły się tomiki poezji oraz publikacje na temat jej życia i twórczości: kopie i oryginały rękopisów wierszy, dokumentów oraz listów do Juliana Tuwima i Jerzego Ficowskiego; zdjęcia autorstwa Czesława Łuniewicza, portret autorstwa Zbigniewa Olchowika, prace Krystyny Jóźwiak-Gierlińskiej; fotografie miejsc i pamiątek związanych z poetką – ze zbiorów własnych Gorzowskiej Książnicy, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim i osób prywatnych