RUDNICK Wilhelm

Urodził się w 1850 r., zmarł 1927 r. w Legnicy (Liegnitz). W latach 1878-91 był organistą kościoła Mariackiego (katedra), nauczycielem w gimnazjum, kierownikiem chóru mieszanego i Nowego Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego, chóru gimnazjalistów. Kompozytor muzyki kościelnej (szczególnie oratoriów) i lekkiej (we współpracy z Eckertem, Volgerem, Gensichenem). Obaj synowie Otto Rudnick i Walter Rudnick zasłużyli się dla życia muzycznego przed i po wojnie.