Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego na Fraszkę im. Jana Grossa

Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego na Fraszkę im. Jana Grossa

Protokół jury

Protokół jury z posiedzenia 1 września 2021 r.

Nagrodzone teksty

I nagroda

II nagroda

III nagroda

Nagroda specjalna