Rok Zbigniewa Herberta

 

Rok Zbigniewa Herberta

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. Jak czytamy w uchwale z 27 października 2017 r.

W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu.

W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń.

Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. A zatem „Należy […] zrobić wszystko, by odbudować imponderabilia i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie”.

Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny Idź”.

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 r. we Lwowie, gdzie spędził pierwsze dwadzieścia lat życia. Następnie podjął studia ekonomiczne, a także prawnicze i filozoficzne (w Krakowie, Toruniu i Warszawie). Przebywał m.in. w Paryżu, Anglii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Niemczech. W 1968 r. poślubił Katarzynę Dzieduszycką.

28 lipca 2018 r. upłynie 20 lat od śmierci poety, dramaturga, eseisty – twórcy słynnego „Pana Cogito”, który z początkiem lat pięćdziesiątych zadebiutował poezją na łamach prasy. Tworzył dzieła nawiązujące do tradycji śródziemnomorskiej, które należą do najważniejszych utworów polskiej literatury XX wieku.

Katarzyna Dzieduszycka-Herbert po śmierci męża zaangażowała się w działania upamiętniające jego twórczość. Założyła Fundację im. Zbigniewa Herberta, z inicjatywy której od 2013 roku przyznawana jest Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta.

26 czerwca 2009 r. Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim nadano imię Zbigniewa Herberta. W uroczystości uczestniczyła żona poety – Katarzyna Dzieduszycka-Herbert. W tym samym roku odsłonięto na froncie budynku Biblioteki tablicę pamiątkową z wizerunkiem patrona.

***

Na parterze gmachu Biblioteki (ul. Sikorskiego 107, wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich) można podziwiać stałą wystawę dotyczącą życia i twórczości poety, przygotowaną w 10. rocznicę śmierci.

Zbigniew Herbert - wystawa