Rok Zbigniewa Herberta

 

Rok Zbigniewa Herberta

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. Jak czytamy w uchwale z 27 października 2017 r.

W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu.

W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń.

Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. A zatem „Należy […] zrobić wszystko, by odbudować imponderabilia i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie”.

Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny Idź”.

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 r. we Lwowie, gdzie spędził pierwsze dwadzieścia lat życia. Następnie podjął studia ekonomiczne, a także prawnicze i filozoficzne (w Krakowie, Toruniu i Warszawie). Przebywał m.in. w Paryżu, Anglii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Niemczech. W 1968 r. poślubił Katarzynę Dzieduszycką.

28 lipca 2018 r. upłynie 20 lat od śmierci poety, dramaturga, eseisty – twórcy słynnego „Pana Cogito”, który z początkiem lat pięćdziesiątych zadebiutował poezją na łamach prasy. Tworzył dzieła nawiązujące do tradycji śródziemnomorskiej, które należą do najważniejszych utworów polskiej literatury XX wieku.

Katarzyna Dzieduszycka-Herbert po śmierci męża zaangażowała się w działania upamiętniające jego twórczość. Założyła Fundację im. Zbigniewa Herberta, z inicjatywy której od 2013 roku przyznawana jest Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta.

26 czerwca 2009 r. Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim nadano imię Zbigniewa Herberta. W uroczystości uczestniczyła żona poety – Katarzyna Dzieduszycka-Herbert. W tym samym roku odsłonięto na froncie budynku Biblioteki tablicę pamiątkową z wizerunkiem patrona.

W 2018 r. zainaugurowano Gorzowską Herbertiadę, w ramach której organizowane są wydarzenia popularyzujące życie i twórczość Zbigniewa Herberta.

***

Na parterze gmachu Biblioteki (ul. Sikorskiego 107, wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich) można podziwiać stałą wystawę dotyczącą życia i twórczości poety, przygotowaną w 10. rocznicę śmierci.

Zbigniew Herbert - wystawa

***

W ramach obchodów Roku Zbigniewa Herberta zapraszamy do udziału w wyjątkowej akcji, w ramach której każdy z Was może zostać współautorem wywiadu z Rafałem Żebrowskim – siostrzeńcem poety.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy do 31 sierpnia 2018 r. wysłać maila na adres .img@.img (w temacie wpisując „Zapytaj o Herberta”). Liczba pytań nieograniczona! Zebrane pytania zostaną przekazane adresatowi w formie anonimowej (bez wskazania autora). Odpowiedzi na wybrane pytania zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej nie później niż 5 października 2018 r.

Akcja „Zapytaj o Herberta”

***

 

W Bibliotece Herberta, dzięki akcji „Pobierz cytat” czytelnicy mogą zapoznać się z fragmentami twórczości poety.

***

7 maja 2018 r. w Filii nr 4 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbył się poetycki wykład Beaty Patrycji Klary pt. „Podróż z Herbertem do Grecji, Italii, Francji i Niderlandów.” Relacja z wydarzenia dostępna na w Kronice.

Filia nr 4 ul. Słoneczna 63, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim 7 maja 2018 r. o godz. 17.00 zaprasza na poetycki wykład Beaty Patrycji Klary pt. „Podróż z Herbertem do Grecji, Italii, Francji i Niderlandów”.

***

W ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego, 2 czerwca 2018 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim przygotowała konkurs interpretacji utworów patrona książnicy pt. „Mówienie Herbertem”. Relacja z wydarzenia dostępna w Kronice.

***

5 czerwca 2018 r., w ramach Gorzowskiej Herbertiady, w gmachu głównym WiMBP przy ul. Sikorskiego 107 z wykładem pt. „ZBIGNIEW HERBERT. W stronę wartości” wystąpiła Cecylia Judek – sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, laureatka tytułu Bibliotekarz Roku 2017, przyznawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Pełna relacja dostępna w Kronice.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na wykład Cecylii Judek, sekretarza naukowego Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, pt. „ZBIGNIEW HERBERT. W stronę wartości”. 5 czerwca (wtorek) 2018 r. o godz. 12.00, sala nr 110 na I piętrze gmachu WiMBP przy ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich).