Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim – podpisanie umowy

24 czerwca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbietę Polak a Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. reprezentowaną przez Dyrektora Edwarda Jaworskiego. Natomiast 25 czerwca 2014 r. w Książnicy Gorzowskiej podpisana została umowa z generalnym wykonawcą inwestycji firmą PPUH „DREW-PLAST” Dariusza Mazowieckiego. Termin zakończenia remontu przewidziano na 31 stycznia 2015 roku.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie remontu konserwatorskiego i modernizacji secesyjnej willi Hansa Lehmanna (obiektu WiMBP w Gorzowie Wlkp.) wraz z otoczeniem, z wyłączeniem remontu dachu i poddasza wykonanego w 2013 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorządu Województwa Lubuskiego.  Realizacja prac pozwoli na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku, poprawę jego funkcjonalności i walorów estetycznych oraz nadanie mu nowych funkcji użytkowych w oparciu o unikatowe zbiory biblioteczne i wielokulturowe dziedzictwo regionu. Dwa pomieszczenia zostaną zaadaptowane na sale do organizowania paneli i spotkań dyskusyjnych różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń kulturalnych i społecznych skupionych wokół biblioteki, przedstawicieli mniejszości narodowych oraz środowisk kombatanckich. Ponadto w obiekcie ulokowane zostaną zbiory specjalne z czytelnią, muzeum książki, galerie: grafiki, ryciny, karykatury, ekspozycja kartografii, sala wystawowa oraz pracownia digitalizacji połączona z wydawnictwem własnym.

Prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem konserwatorskim. Wykonany zostanie m.in. remont elewacji, odnowienie tynków wewnątrz budynku, renowacja zabytkowej stolarki okiennej, drzwi, podłóg, terakotowych posadzek, boazerii, schodów, stropów, wymiana instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, renowacja ogrodzenia, montaż windy dla niepełnosprawnych. Wyremontowane pomieszczenia zostaną wyposażone w meble i sprzęt niezbędny do realizacji działań zgodnie z programem użytkowym obiektu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego