Religia w USA

29 maja, godz. 12.00

Religia w USA – dyskusja Sławomira Szenwalda, dyrektora WiMBP w Gorzowie Wlkp. oraz prof. Pawła Leszczyńskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne, ramach projektu: Ameryka
w Twojej Bibliotece / YouTube, Facebook