Rękopisy Bronisławy Wajs Papuszy w Bibliotece Herberta

Rękopisy Bronisławy Wajs Papuszy trafiły do Biblioteki Herberta

Zasoby Działu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim wzbogaciły się o cenne rękopisy ważnej dla polskiej i światowej literatury poetki cygańskiej, Bronisławy Wajs Papuszy. Przekazanie kolekcji rękopisów odbyło się 1 grudnia 2020 r. Darczyńcę – Wojewodę Lubuskiego – reprezentował dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Roman Sondej. Z ramienia Biblioteki stosowne dokumenty podpisał dyrektor biblioteki, Sławomir Szenwald. Rękopisy przez wiele lat przechowywane były w siedzibie Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs Papuszy. Wśród przekazanych materiałów znalazło się wiele nieznanych jeszcze tekstów: nieukończone wspomnienia Papuszy nazwane przez nią dziennikiem, obszerny zbiór korespondencji z Jerzym Ficowskim (z lat 1949-1981) oraz gilori (wiersze) w języku cygańskim. Po opracowaniu i zdigitalizowaniu  rękopisów, miłośnicy i badacze poezji Papuszy będą mieli wgląd do tych bezcennych materiałów, dotychczas niedostępnych dla szerszego grona odbiorców.