14.12.2020

Ranking Bibliotek 2020: kolejny sukces słubickiej biblioteki!

W jubileuszowej, dziesiątej edycji Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej”, którego współorganizatorem jest Instytut Książki najwyższe miejsce w województwie lubuskim, po raz kolejny, przyznano Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach. W skali kraju zajęła ona 24. miejsce. Wśród bibliotek podregionu gorzowskiego województwa lubuskiego drugie miejsce zajęła Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie (94. miejsce w skali kraju, trzecie w województwie lubuskim), a trzecie miejsce Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą (96. miejsce w kraju, 4. miejsce w województwie lubuskim). W ankiecie do Rankingu oceniano m.in. wysokość dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy, powierzchnię bibliotek w przeliczeniu na mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniono liczbę godzin otwarcia, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na mieszkańców, książki kupione w ciągu dziesięciu lat jako procent całego zbioru i zakupione nowe książki. Przyznano też punkty m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne i literackie. Oprócz uzyskanych odpowiedzi opracowując Ranking wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wszystkie uhonorowane biblioteki są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, posiadają zbiory dla osób niewidzących lub słabowidzących. Można w nich skorzystać z Internetu, mają swoją stronę internetową, są aktywne w mediach społecznościowych. Przeprowadzają wiele wydarzeń bibliotecznych, funkcjonują w nich Dyskusyjne Kluby Książek. Posiadają katalogi online, uzyskują wysokie wskaźniki czytelnicze.