13.05.2017

„Przestrzenie Tekstu” – wernisaż wystawy prac Tomasza Madajczaka

W związku z Międzynarodowym Dniem Książki oraz Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek Galeria na Piaskach od 12.05.2017 r. gości niezwykłą wystawę. Fotografie i grafiki przedstawiają impresje na temat tekstu i jego percepcji, zarówno intelektualnej jak i duchowej. Kluczem do odczytywania prac są fragmenty tekstów Chuang-Tzu oraz  Ivan’a Illich’a tłumaczone na potrzeby wystawy przez Agatę Kluźniak.

 

Tomasz Madajczak

 

Punktem wyjścia do moich obserwacji i doświadczeń wizualnych jest wiedza na temat średniowiecznych zakonów i zakonników, którzy tworzyli ideowe modele trójwymiarowych przestrzeni w umyśle, pozwalające na przekazywanie i magazynowanie wiedzy funkcjonującej wyłącznie na poziomie werbalnym. Owe trójwymiarowe przestrzenie pozwalały im na swobodne posługiwanie się posiadaną wiedzą, umożliwiając dostęp do poszczególnych jej fragmentów oraz poszerzanie jej w sposób geometryczny. Użycie symboliki oraz tekstów w przetworzeniach komputerowych wybranych przeze mnie tekstów odnoszę się do doświadczeń mistycznych oraz kulturowego sposobu traktowania tekstów pisanych. Książka jest tu przedmiotem magicznym, który złożonością swojej funkcji pełni rolę wehikułu wartości kulturowych. Czytelnik za pomocą tekstu może łączyć się z istotami i miejscami odległymi w czasie i przestrzeni. Hugon od św. Wiktora (cytowany przez Ivan’a Illich’a) określił czytanie jako jedyny właściwy sposób na pożytkowanie mentalnego potencjału istoty ludzkiej “to gather knowledge is the most important function of life”.

 

Ekspozycja czynna będzie do 22.06.2017r.

 

Marta Szembek