06.12.2017

Promocja „Pegaza Lubuskiego” 4 (71)/2017

6 grudnia 2017 r., w mikołajkowy wieczór, w pachnącej piernikami i świerkowymi gałązkami Sali Literackiej gorzowskiej książnicy odbyła się promocja 71. numeru „Pegaza Lubuskiego”. Redaktor naczelny pisma Ireneusz K. Szmidt, po przywitaniu gości, polecił szczególnej uwadze zamieszczone na łamach „Pegaza” wiersze Zdzisława Morawskiego w związku z 25. rocznicą śmierci tego gorzowskiego księcia poetów, która przypadła 28 października. Prawdziwą niespodzianką i mikołajkowym prezentem od Redaktora był występ Katarzyny Mielnik, maturzystki z I LO, która z młodzieńczą wiarą i pasją, ale i artystyczną dojrzałością, z własną muzyką i z własnym akompaniamentem na gitarze, przedstawiła swoją interpretację wiersza „Do prostego człowieka” Juliana Tuwima. Nie dziwi, że to właśnie ona została laureatką konkursu recytacji i śpiewania poezji w Klubie MCK „Jedynka”.

 

O przeczytanie swoich, opublikowanych w „Pegazie”, utworów zostali poproszeni: Jerzy Alski – autor eseju „Wszystkie bezcenne dni”, poeci Adam Korzeniowski, Hanna Szczęsna, Roman Habdas, Krystyna Woźniak oraz satyrycy Ferdynand Głodzik i Tadeusz Szyfer. Wiersze Ireny Zielińskiej zinterpretowała, pełna uznania dla twórczości poetki, Anna Dominiak, nota bene recenzentka jej ostatniej książki poetyckiej „Córka wiatrów”. Przeglądu nowości wydawniczych dokonała popularyzatorka literatury regionalnej, także jej recenzentka, Krystyna Kamińska. Zarekomendowała m.in.: ukazującą wpływ historii na współczesność książkę „Podróże duktami historii” Marka Bucholskiego, „Za kryształowym lustrem. Wspomnienia opiekunki” Łucji Fice, trzy tomiki poetyckie: „Ludzie i rzeki, rzeki i ludzie” Romana Habdasa (tu: wiele detali związanych z wędkarstwem, którego autor jest pasjonatem), poruszający, inspirowany pracą w domu dziecka „Życiopis” Krystyny Woźniak, rozrachunkowe „Przedstawienia” Z. Marka Piechockiego oraz pracę „Bronisława Wajs – Papusza – biografia i dziedzictwo” pod red. Dariusza Rymara, będącą naukowym ujęciem spuścizny cygańskiej poetki. Na zakończenie swój wiersz i krótki esej z bożonarodzeniowym przesłaniem przeczytał ksiądz poeta Jerzy Hajduga, po czym obdzielił wszystkich opłatkiem, wywołując spontaniczną wymianę życzeń.

Anna Sokółka

Fot. Kazimierz Ligocki