Promocja „Pegaza Lubuskiego” 1-2 (84-85)/2021

1 lipca 2021 r. w gorzowskiej Książnicy Herberta przy ul. Sikorskiego 107, w Sali Literackiej im. Zdzisława Morawskiego, odbyła się promocja 1-2 (84-85) numeru „Pegaza Lubuskiego”. Spotkanie otworzyła Marzena Wysocka, wicedyrektor Biblioteki, dzieląc się smutną informacją o śmierci gorzowskich twórców: biologa, poety i prozaika Ludwika Lipnickiego oraz poety, krytyka literackiego, a zarazem redaktora naczelnego „Pegaza” Ireneusza Krzysztofa Szmidta, wyrażając jednocześnie nadzieję, że Pan Ireneusz zawsze będzie duchem z twórcami pisma. Ich pamięć uczczono chwilą ciszy. Obowiązki redaktora i przewodnika po „PL” przejęła, tymczasowo, Krystyna Kamińska – dziennikarka, krytyk i popularyzatorka literatury lubuskiej, omawiając na wstępie zawartość części pierwszej tego numeru, w całości poświęconej pamięci I.K. Szmidta, i dziękując za wszystkie ciepłe słowa oraz udział w pogrzebie poety. Przegląd części drugiej, która w przeważającej części – poprzez podjęte tematy – jest literackim zapisem czasu pandemii, rozpoczęto od filozoficznego eseju „Lekcja” Jerzego Alskiego, którego prezentację autor zakończył konkluzją: „Pandemia to doświadczenie, które zmieni nas na trwałe”. Pisanie to nie tylko wyrażanie siebie, może być też, zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych, formą terapii. Tym było, jak wyznała, dla Anety Gizińskiej-Hwozdyk – autorki opowiadania „W nowym reżimie”, ukazującego covidową rzeczywistość przez pryzmat upersonifikowanej, żyjącej własnym życiem maseczki. Lęk i uczucie osamotnienia towarzyszące pandemii znalazły również odzwierciedlenie w poezji – dowodem wiersze przeczytane na spotkaniu m.in. przez Tomasza Korbanka, Tomasza Walczaka, Jolantę Karasińską czy Annę Żłobińską. Ze wzruszeniem wysłuchano bardzo osobistych, dotykających tajemnicy życia i śmierci poetyckich miniatur ks. Jerzego Hajdugi. O zaprezentowanie swoich nowych książek poetyckich zostały poproszone: Maria Borcz, autorka „Kropki znad i”, oraz Beata P. Klary, której tomik „Lęgnia” jest właśnie przygotowywany do druku. Wiele wydarzyło się ostatnio w dziedzinie prozy. O warsztacie literackim i opublikowanych na łamach „PL” utworach mówili Hanna Bilińska-Stecyszyn i Marek Stachowiak, ten ostatni zdradzając przy okazji, że pisze właśnie swoją pierwszą powieść. W świat internetowego pokera wprowadził słuchaczy Marek Lobo Wojciechowski, rekomendując swoją najnowszą, jak sam wyznał – opartą na doświadczeniu, patchworkową powieść „Rozdanie”. Renata Ochwat, autorka zamieszczonego w „Pegazie” wywiadu z dr. Maciejem J. Dudziakiem, mówiła o jego książce „Tomek na Alasce” – wpisującej się tematyką i postacią głównego bohatera w cykl kultowych powieści Alfreda Szklarskiego. Podkreśliła jednak, że autor najnowszego „Tomka”, w przeciwieństwie do literackiego pierwowzoru, „odszedł od europocentrycznego sposobu spoglądania na świat”. K. Kamińska poleciła też wiele innych zamieszczonych w tym numerze tekstów oraz zaprosiła na spotkanie poświęcone I.K. Szmidtowi, zaplanowane na 3 listopada w gorzowskiej Książnicy.

Anna Sokółka

Fot. Kazimierz Ligocki