Promocja książki Edwarda Pasewicza

“Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. W ramach cyklu spotkanie z Edwardem Pasewiczem, autorem książki „Pulvekopf”, nominowanej do nagrody literackiej Nike 2022, Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus oraz Nagrody Literackiej Gdynia 2022, 23 września 2022 g. 17.00, s. 110