Pribaltica – spotkanie z Renatą Ochwat

19 stycznia 2022 r. w ramach cyklu Biblioteka Aktywnego Seniora seniorzy spotkali się ze znaną dziennikarką gorzowską – Renatą Ochwat. Tematem była jej podróż po krajach bałtyckich – Litwie, Łotwie i Estonii.

Ciekawa i niezwykła podróż w atrakcyjnej formie przybliżyła seniorom kraje nadbałtyckie, zarówno ich historię jak i współczesność.

Spotkanie było bardzo ożywione, z dużą aktywnością seniorów. Zilustrowane licznymi zdjęciami prelegentki. Ubarwione anegdotami i ciekawostkami z poszczególnych krajów.

Prelekcja przebiegała w bardzo miłej atmosferze z dużym zaangażowaniem uczestników.

Tekst i fot. J. Paradowska