Prezentacja twórczości Tadeusza Różewicza

24 kwietnia, godz. 12.00

Prezentacja twórczości T. Różewicza, w siódmą rocznicę śmierci „Tadeusz Różewicz (09.10.1921 – 24.04.2014) – utwory znane i mniej znane” / YouTube, Facebook