23.06.2022

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych – szkolenie

23 czerwca 2022 roku w ramach programu FRSI “Nie siedź – sieciuj” regionalna sieć “Bumerang” zrzeszająca dyrektorów oraz osoby bezpośrednio zarządzające bibliotekami terenowymi uczestniczyła w szkoleniu pt. “Nie taki projekt straszny… – szkolenie dla bibliotekarzy”. Dotyczyło ono pozyskiwania środków pozabudżetowych w odniesieniu do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas spotkania trener krok po kroku omówił przykładowy regulamin projektu, akcentując, na co należy zwrócić uwagę, następnie omówił wniosek, zaznaczając, iż jego wypełnienie jest końcowym etapem tworzenia projektu. Wielokrotnie zaznaczył, że pisanie projektu to proces twórczy, a jego cel to zaspokojenie ważnej potrzeby wynikającej z przeprowadzonej diagnozy. Uczulił na fakt, że każdy projekt musi korespondować z celami, jakie wyznaczył minister w programie, do którego będzie składany wniosek. Podzielił się również uwagami dotyczącymi oceniania wniosków, gdyż niejednokrotnie brał udział w tym procesie jako ekspert. Szkolenie poprowadził Paweł Kamiński – menadżer i animator kultury, który na co dzień zarządza Ośrodkiem Postaw Twórczych we Wrocławiu, jest twórcą portalu „Menadżer Kultury” oraz autorem poradnika „Samorządowa Instytucja Kultury: instrukcja obsługi”. W szkoleniu wzięło udział 16 osób, uczestnicy spotkania otrzymali od trenera wskazówki oraz materiały, które, miejmy nadzieję, zaowocują pozyskaniem dodatkowych środków na promocję czytelnictwa i upowszechnianie kultury.